ספרייה, בית ספר נווה שלום

ספריה , בית ספר נווה שלום

שטח הספריה: 200 מ"ר

חידוש שתי כיתות ישנות והפיכתם לחלל ספריית בית הספר היסודי בישוב המעורב נווה שלום

אלמנט עץ (לוחות OSB) במרכז החלל מפריד בין אזור הלימוד המשותף לאזור הישיבה החופשית. אלמנט העץ מאפשר ישיבה בתוכו ומהווה מעין"בית על העץ" אשר מידותיו מזמינות לתוכו ילדים בלבד ומאפשרים חווית לימוד שונה ואתנחתא מיום הלימודים הרגיל.