מוזיאון העליות הגדולות, ירוחם

מוזיאון העליות הגדולות, ירוחם

בשיתוף עם אדריכל אפי אלי

שטח בנוי: 1,200 מ"ר

שטח פיתוח: 8,000 מ"ר

המוזיאון, אשר מתוכנן להיבנות על חורבות מעברת ירוחם, בא לספר את סיפור תרומתן של העליות הגדולות ועיירות הפיתוח לבניין הארץ בכלל ובנגב בפרט. המבנה, שאב את השראתו מצריפי המעברה רק במורפולוגיה הכללית ובמבט המלווה את הכניסה למתחם. עם הכניסה למתחם, מתגלה רצף חללים מתחת לפני הקרקע ובהם פעילות אינטראקטיבית המיועדת לקבוצות המתוכננות לעבור פעילויות העשרה וטעינת מידע בהקשר של נושא המוזיאון. את רצף החללים מלוות חצרות פנימיות המחדירות אור ואיורור טבעיים. בסוף הפעילות, נחשפים המבקרים לנוף המדברי ולעיירה, שהיא למעשה דוגמא מוחשית לנושא המוזיאון.