בית ספר יסודי, ברנר כ"ס

בי"ס יסודי ברנר, כפר סבא.

שטח מגרש: 6,000 מ"ר.

שטח התוספת : 900 מ"ר.

תוספת בנייה לבית ספר קיים- בי"ס יסודי ברנר, כפר סבא.

בשיתוף עם אדריכל אריק ברגנר.